CÔNG TY TNHH

 TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG PCCC NĐC

Hotline
0912.79.79.07
0988.787.535 - 0946.371.114

Tiêu Chuẩn Đặt Bình Chữa Cháy Đúng Quy Định

Cập nhật 123: 19/09/2019

Theo TCVN 7435-1:2004 – ISO 11602-1:2000 về Phòng cháy, chữa cháy Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy phải có những tiêu chuẩn đặt bình chữa cháy đúng quy định cu thể như sau:

Tiêu Chuẩn Đặt Bình Chữa Cháy Đúng Quy Định

 • Số lượng bình chữa cháy tối thiểu cần để bảo vệ các mối nguy hiểm phải được xác định theo các quy định trong điều này.
 • Các bình chữa cháy bổ sung có thể được bố trí để tạo ra việc bảo vệ thích hợp hơn đối với các mối nguy hiểm đặc biệt.
 • Phải xem việc bảo vệ các đồ vật tồn chứa cao và các mối nguy hiểm khác yêu cầu các bình chữa cháy có khả năng phun thẳng đứng thích hợp.

Bình chữa cháy có công suất nhỏ hơn quy định trong bảng 1 và bảng 2 có thể được lắp đặt, cung cấp nhưng không được sử dụng chúng để thực hiện các yêu cầu bảo vệ tối thiểu của điều này.

 • 7.1.2. Bình chữa cháy phải được trang bị để bảo vệ cả kết cấu của công trình, nếu dễ cháy, và chống lại các mối nguy hiểm ẩn chứa bên trong.
 • 7.1.3. Phải trang bị các bình chữa cháy thích hợp đối với đám cháy loại A để bảo vệ công trình được quy định.
 • 7.1.4. Phải trang bị các bình chữa cháy thích hợp đối với đám cháy loại A, B, C hoặc D nếu chúng có thể có mặt để bảo vệ các thành phần của công trình.
 Đám cháy A, B, C và D : Đám cháy loại A, B, C, D, E là viết tắt của các loại đám cháy sau.

– A: đám cháy bắt nguồn từ những vật rắn như: gỗ, giấy, lụa, nhựa…

– B: đám cháy chất lỏng như cồn, xăng, dầu…

– C: Đám cháy liên quan đến chất khí: Gas, Metan…

– D: Đám cháy bắt nguồn từ những kim loại K, Na, Mg …

– E: Đám cháy liên quan đến những thiết bị điện.

 • 7.1.5. Các bình chữa cháy được trang bị để bảo vệ các công trình cũng có thể được xem xét để bảo vệ nơi có người ở có khả năng cháy loại A (đám cháy bắt nguồn từ những vật rắn như: gỗ, giấy, lụa, nhựa…)
Tiêu Chuẩn Đặt Bình Chữa Cháy Đúng Quy Định
Bình chữa cháy dùng cho công trình có thể dùng cho gia đình với vật dụng cháy loại A
 • 7.1.6. Công trình có mối nguy hiểm loại B (đám cháy chất lỏng như cồn, xăng, dầu…) và/hoặc loại C (Đám cháy liên quan đến chất khí: Gas, Metan…)  phải có các bình chữa cháy loại A theo tiêu chuẩn để bảo vệ công trình, cộng với các bình chữa cháy loại B và/hoặc loại C bổ sung. Khi bình chữa cháy có nhiều hơn 1 loại, các bình chữa cháy phải được xem xét để thỏa mãn các yêu cầu của từng loại.

Tiêu Chuẩn Đặt Bình Chữa Cháy Đúng Quy Định

Cháy nổ do khí gaz, xang dầu bắt buộc trang bị bình chữa cháy có 3 chức năng A, B, C

 • 7.1.7. Khu vực có người phải được phân loại thành mối nguy hiểm thấp, mối nguy hiểm trung bình hoặc mối nguy hiểm cao. Khu vực được giới hạn với mức độ nguy hiểm cao hơn hoặc thấp hơn phải được bảo vệ theo quy định. Cũng cần phải xem xét số lượng nơi có người, lứa tuổi của họ, và khả năng sơ tán của họ trong trường hợp xảy ra cháy.
 • 7.1.8. Trong mỗi tầng, diện tích được bảo vệ và khoảng cách di chuyển được xác định trên cơ sở các bình chữa cháy được bố trí phù hợp với bảng 1 và 2.

” Mối nguy hiểm (hazards) 

 •  Mối nguy hiểm loại A (class A hazard) Nguồn chất cháy có thể làm phát sinh và phát triển mạnh đám cháy loại A với các vật liệu ví dụ như gỗ, vải, giấy, cao su và chất dẻo.
 • Mối nguy hiểm loại B (class B hazard) Nguồn chất cháy có thể làm phát sinh và phát triển mạnh đám cháy loại B với các vật liệu ví dụ như dầu, mỡ và sơn. 
 •  Mối nguy hiểm loại C (class C hazard) Nguồn chất cháy có thể làm phát sinh và phát triển mạnh đám cháy loại B với các vật liệu ví dụ như khí thiên nhiên và khí propan. 
 • Mối nguy hiểm loại D (class D hazard) Nguồn chất cháy có thể làm phát sinh và phát triển mạnh đám cháy loại B với các vật liệu kim loại ví dụ như magiê, natri và kali.”

Việc bố trí và công suất bình chữa cháy với mối nguy hiểm loại A

Bình chữa cháy đối với các loại nguy hiểm khác nhau được cung cấp trên cơ sở bảng 1.

Tiêu Chuẩn Đặt Bình Chữa Cháy Đúng Quy Định

Việc bố trí và công suất bình chữa cháy với mối nguy hiểm loại A

 Mỗi tầng (sàn) phải được trang bị ít nhất 02 bình chữa cháy như quy định trong bảng 1. Nghĩa là trung bình bạn cần bố trí 2 bình chữa cháy cách nhau tối đa 20 mét.

Lưu ý: Đối với tầng có diện tích nhỏ hơn 100 m2 có thể chỉ trang bị 1 bình chữa cháy.

Các yêu cầu bảo vệ có thể được thực hiện bằng các bình chữa cháy có công suất lớn hơn, miễn là khoảng cách di chuyển tới các bình chữa cháy không vượt quá khoảng cách quy định trong bảng 1.

 Việc bố trí và công suất bình chữa cháy đối với mối nguy hiểm loại B, trừ mối nguy hiểm của chất lỏng cháy có chiều dày có thể đánh giá được (quá 0,6cm) và đối với mối nguy hiểm loại C.

Các bình chữa cháy dùng cho các loại nguy hiểm này phải được trang bị trên cơ sở bảng 2.

Lưu ý: Bình chữa cháy công suất nhỏ hơn, dùng cho các mối nguy hiểm riêng nhỏ bên trong khu vực nguy hiểm chung, có thể được sử dụng nhưng không được xem xét như là thực hiện bất kỳ phần nào của các yêu cầu trong bảng 2.

Tiêu Chuẩn Đặt Bình Chữa Cháy Đúng Quy Định

Không được sử dụng hai hoặc nhiều hơn bình chữa cháy công suất nhỏ hơn để thực hiện các yêu cầu bảo vệ trong bảng 2.

Lưu ý: Có thể sử dụng tới 3 bình chữa cháy loại AFFF hoặc FFFP, nếu tổng công suất của chúng bằng hoặc lớn hơn công suất quy định nhỏ nhất, để thực hiện các yêu cầu của một bình chữa cháy với công suất quy định.
Các yêu cầu bảo vệ có thể được thực hiện bằng các bình chữa cháy có công suất hơn, nếu khoảng cách di chuyển đến các bình này không vượt quá khoảng cách quy định trong bảng 2.

 Mỗi tầng phải được trang bị ít nhất hai bình chữa cháy như quy định trong bảng 2.

Lưu ý: Đối với tầng diện tích nhỏ hơn 100m2 có thể chỉ trang bị một bình chữa cháy.

Việc bố trí và kích cỡ bình chữa cháy đối với mối nguy hiểm loại B của chất lỏng cháy ở chiều dày quá 0,6cm

Không được bố trí bình chữa cháy như là biện pháp bảo vệ duy nhất đối với mối nguy hiểm do chất lỏng cháy ở độ sâu, có thể xác định được (lớn hơn 0,6cm) khi diện tích bề mặt lớn hơn 1m2 .

Đối với chất lỏng cháy ở độ sâu có thể xác định được như ở trong thùng nhúng hoặc thùng tôi, phải trang bị bình chữa cháy loại B trên cơ sở thế chữa cháy ít nhất 144B trên 1 mét vuông (144B/m2 ) của diện tích cháy ước lượng lớn nhất.

⇒ Chú thích 1: Khi hệ thống hoặc thiết bị chữa cháy tự động được chuẩn y lắp đặt đối với mối nguy hiểm chất lỏng cháy, có thể bỏ bình chữa cháy xách tay loại B. Khi bị loại bỏ, bình chữa cháy loại B được trang bị theo phạm vi của 7.3.1 để bảo vệ các vùng nguy hiểm riêng của các mối nguy hiểm được bảo vệ đó.

⇒ Chú thích 2: Bình chữa cháy loại AFFF hoặc FFFP có thể được trang bị trên cơ sở 89B cho 1m2 của nơi có mối nguy hiểm.

Không được sử dụng hai hoặc nhiều hơn bình chữa cháy có công suất thấp hơn để thay thế bình chữa cháy được quy định với thùng chứa lớn nhất.

⇒ Chú thích: Có thể sử dụng đến 3 bình chữa cháy loại AFFF hoặc FFFP để thực hiện các yêu cầu của một bình chữa cháy có công suất quy định, nếu tổng công suất của các bình đó bằng hoặc lớn hơn công suất quy định nhỏ nhất.

Khi kích thước của mối nguy hiểm loại B có ở độ sâu có thể xác định được không thể bảo vệ được bằng bình chữa cháy xách tay, có thể xem xét việc sử dụng xe đẩy chữa cháy nếu chúng có khả năng chống lại mối nguy hiểm đó.

Khi sử dụng các xe đẩy chữa cháy như vậy, bình chữa cháy xách tay loại B cũng được trang bị theo 7.3.1 để bảo vệ khu vực lân cận vùng nguy hiểm đó.

Khoảng cách di chuyển đến bình chữa cháy là bao nhiêu mét?

 Khoảng cách di chuyển đến bình chữa cháy không được quá 15m.

Các mối nguy hiểm phân tán hoặc cách xa nhau nhiều phải được bảo vệ riêng. Bình chữa cháy ở gần mối nguy hiểm phải được bố trí để có thể tiếp cận được khi có cháy mà không gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Cỡ bình chữa cháy và việc bố trí đối với mối nguy hiểm điện

 • Mối nguy hiểm điện bao gồm cả mối nguy hiểm trực tiếp xung quanh thiết bị điện.
 • Tùy theo mối nguy hiểm là loại A hoặc loại B, kích cỡ và nơi bố trí các bình chữa cháy phải trên cơ sở mối nguy hiểm loại A hoặc loại B đã biết.
 • Nơi có các thiết bị điện, các bình chữa cháy phải được đảm bảo là thích hợp cho việc sử dụng trên các thiết bị điện và được ghi nhãn như vậy. Thiết bị điện phải được ngắt càng nhanh càng tốt để chống cháy lại.

Tiêu Chuẩn Đặt Bình Chữa Cháy Đúng Quy Định

Cháy do các thiết bị điện gây ra

Cỡ bình chữa cháy và việc bố trí đối với mối nguy hiểm loại D (Đám cháy bắt nguồn từ những kim loại K, Na, Mg …)

Phải trang bị bình chữa cháy loại D đối với các mối nguy hiểm do kim loại cháy gây ra.

Khoảng cách di chuyển tới bình chữa cháy loại D không được quá 20m.

Cỡ và số lượng bình chữa cháy được xác định trên cơ sở kim loại cháy riêng, cỡ hạt vật lý của chúng và diện tích bao phủ.

>> Tham khảo: Thiết bị chữa cháy

CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

♦ ĐC: 139 Tân Sơn ,P 15, Q.Tân Bình, Tp.HCM

♦ ĐT: (028) – 3810 10 27 – 2244 85 69 | 0912.79.79.07 – 0988.787.535

♦ Fax : 028  – 38 10 10 27

♦ Email: duccuongpccc2005@gmail.com | quocdat1703@gmail.com

♦ Bảng giá: hệ thống chữa cháy bằng nước

 

TOP từ khóa được tìm kiếm

– tcvn 7435-1 (iso 11602-1)

– tcvn 7435-2

– Thiết kế hệ thống pccc

– Lắp đặt hệ thống pccc

– Thi công lắp đặt hệ thống pccc

– Bảo trì hệ thống pccc

Bình Luận

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT TIÊU BIỂU