CÔNG TY TNHH

 TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG PCCC NĐC

Hotline
0912.79.79.07
0988.787.535 - 0946.371.114

Quy Cách Các Tín Hiệu Ưu Tiên Và Tín Hiệu Sử Dụng Trong Chữa Cháy

Cập nhật 123: 09/03/2022

PHỤ LỤC VI

QUY CÁCH CÁC TÍN HIỆU ƯU TIÊN VÀ TÍN HIỆU SỬ DỤNG TRONG CHỮA CHÁY
(Ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ)

1. Cờ ưu tiên cho xe chữa cháy:

Cờ có nền màu xanh, viền vàng, chữ vàng, mũi tên vàng.  
Quy Cách Các Tín Hiệu Ưu Tiên Và Tín Hiệu Sử Dụng Trong Chữa Cháy

2. Dải băng phân định ranh giới khu vực chữa cháy:

Băng có nền đỏ, viền vàng, chữ vàng.

3. Cờ hiệu của ban chỉ huy chữa cháy:

Cờ có nền xanh, viền vàng, chữ vàng.  
Quy Cách Các Tín Hiệu Ưu Tiên Và Tín Hiệu Sử Dụng Trong Chữa Cháy

4. Băng chỉ huy chữa cháy:

Băng có nền màu đỏ, viền vàng, chữ vàng.

Quy Cách Các Tín Hiệu Ưu Tiên Và Tín Hiệu Sử Dụng Trong Chữa Cháy

5. Biển báo khu vực chữa cháy:

Quy Cách Các Tín Hiệu Ưu Tiên Và Tín Hiệu Sử Dụng Trong Chữa Cháy

➡ Tham khảo vật tư & phụ kiện PCCC

TOP từ khóa được tìm kiếm

– Hệ thống pccc

– Thiết bị pccc

– Luật pccc

– Lắp đặt hệ thông phòng cháy chữa cháy

– Thiết kế thi công hệ thống pccc

Bình Luận

BÀI VIẾT NỔI BẬT