CÔNG TY TNHH

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Hotline
0912.79.79.07
0988.787.535 - 0946.371.114

PHÒNG CHÁY, CHỐNG CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH – YÊU CẦU THIẾT KẾ

TCVN 2622 : 1995 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng. Cho phép áp dụng thêm các tiêu chuẩn khác khi có đảm bảo trình độ kĩ thuật và an toàn cao hơn quy định của tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản […]

Đọc tiếp bài viết

Luật Phòng Cháy Chữa Cháy 2018 Và Các Điều Luật Bổ Sung

Ngày 22/11/2013, Quốc hội đã ban hành Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013. Theo đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy trước đây. Một số nội dung cơ bản của Luật phòng cháy chữa cháy 2018  Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy Theo Điều […]

Đọc tiếp bài viết

Luật Phòng Chống Cháy Nổ Và Quy Định Về Bảo Hiểm Cháy Nỗ Bắt Buộc

NGHỊ ĐỊNH Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số […]

Đọc tiếp bài viết