CÔNG TY TNHH

 TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG PCCC NĐC

Hotline
0912.79.79.07
0988.787.535 - 0946.371.114

Luật Phòng Chống Cháy Nổ Và Quy Định Về Bảo Hiểm Cháy Nỗ Bắt Buộc

NGHỊ ĐỊNH Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số […]

Đọc tiếp bài viết