CÔNG TY TNHH

 TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG PCCC NĐC

Hotline
0912.79.79.07
0988.787.535 - 0946.371.114

Thủ Tục Thẩm Duyệt Hồ Sơ Thiết Kế Phòng Cháy Chữa Cháy

Cập nhật 123: 21/03/2022

Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong số những công việc thuộc yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở thuộc Phụ lục IV, Nghị định 79/2014/NĐ-CP. Việc thẩm duyệt thiết kế PCCC phải do đơn vị tư vấn thiết kế có đủ năng lực và tư cách pháp nhân thực hiện, sau đó phải được cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt, nghiệm thu.

Thủ Tục Thẩm Duyệt Hồ Sơ Thiết Kế Phòng Cháy Chữa Cháy

Đối Tượng Thực Hiện Thẩm Duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy

Chủ đầu tư các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV, ban hành kèm Nghị định số 79/2014/NĐ-CP nhưng không thuộc đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại cấp Trung ương; những công trình, dự án theo ủy quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Xem thêm: Thiết Kế Thi Công Hệ Thống PCCC Uy Tín Tại TPHCM

Cơ Quan Có Thẩm Quyền Quyết Định Thẩm Duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh.

Thủ Tục Thẩm Duyệt Hồ Sơ Thiết Kế Phòng Cháy Chữa Cháy

Căn Cứ Pháp Lý Thẩm Duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy

 • Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;
 • Thông tư số 150/2014/TT-BTC, ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”.
 • Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
 • Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ;

 

Yêu Cầu/ Điều Kiện Để Thẩm Duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy

Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn PCCC gồm 2 bộ phải có xác nhận của Chủ đầu tư.

Với hồ sơ thiết kế cơ sở, thẩm duyệt dự án thiết kế quy hoạch hoặc chấp thuận địa điểm xây dựng chỉ cần 1 bộ.

Lưu ý: Nếu hồ sơ được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo tương ứng với nội dung trong bản gốc.

Thủ Tục Thẩm Duyệt Hồ Sơ Thiết Kế Phòng Cháy Chữa Cháy

Thời Hạn Giải Quyết Thẩm Duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy

Thẩm duyệt PCCC

Thời hạn giải quyết thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy được quy định như sau:

Thời hạn giải quyết với các dự án thiết kế quy hoạch

Không quá 10 ngày làm việc.

Thời hạn giải quyết với thiết kế cơ sở

 • Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A;
 • Không quá 5 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C.

Thời hạn giải quyết với với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công

 • Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A;
 • Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và C.

Thời hạn giải quyết với với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình:

Không quá 5 ngày làm việc.

Lưu ý: Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

Các Loại Dự Án Thẩm Duyệt PCCC

Có 5 loại dự án cần thẩm duyệt thiết kế PCCC, cụ thể như sau:

 • Thẩm duyệt về PCCC đối với các dự án thiết kế quy hoạch 1/500
 • Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng.
 • Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở.
 • Thẩm duyệt PCCC đối với phương tiện giao thông, cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn PCCC. Những phương tiện này gồm tàu thủy, tàu hỏa chuyên dùng vận chuyển hành khách, xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy cơ cháy nổ.
 • Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

Thủ Tục Thẩm Duyệt Hồ Sơ Thiết Kế Phòng Cháy Chữa Cháy

Trình Tự Thực Hiện Thẩm Duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy

Trình tự thực hiện thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy trải qua 4 bước:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Các bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ và tiết thành phần thì trả lại và viết phiếu hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.
 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Bước 3: Các cá nhân, tổ chức nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo thông báo nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo thông báo nộp phí của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Bình Luận

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT TIÊU BIỂU