CÔNG TY TNHH

 TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG PCCC NĐC

Hotline
0912.79.79.07
0988.787.535 - 0946.371.114

Luật Phòng Cháy Chữa Cháy 2018 Và Các Điều Luật Bổ Sung

Ngày 22/11/2013, Quốc hội đã ban hành Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013. Theo đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy trước đây. Một số nội dung cơ bản của Luật phòng cháy chữa cháy 2018  Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy Theo Điều […]

Đọc tiếp bài viết